Alumni

Hoewel de alumni niet meer aan de activiteiten en het denkwerk van de vrijdaggroep deelnemen, helpen ze via coaching en mentoring de leden impact op het maatschappelijke debat te hebben. De alumni bouwen bruggen tussen de generaties en stellen hun netwerk en ervaring ter beschikking van de leden. Ze krijgen er occasioneel een forum om hun ei kwijt te kunnen en een activiteit te organiseren voor in de plaats. Meer info: alumni@v-g-v.be

Nicolas Baise

Nicolas Baise (1982) is Principal bij de Boston Consulting Group waar hij Belgische en internationale ondernemingen adviseert over strategische, organisatorische en operationele vraagstukken en hen begeleidt bij belangrijke transformatie-processen. Vandaag woont hij in Brussel, maar hij was vroeger ook werkzaam in Mumbai (Indië). Zeer actief in het verenigingsleven was Nicolas voorzitter van de beweging ‘Kots à Projets’ aan de UCL en vice-president van de algemene studentenraad van Louvain-la-Neuve. Hij heeft ook in Afrika gewerkt voor de NGO ‘Louvain Coopération au Développement’. Nicolas is handelsingenieur en behaalde een Master in International Management aan de Community of European Management Schools (CEMS).

Joeri Colson

Joeri Colson (1981), behaalde masters in het sociale beleid (KUL) en in de algemene economie (Ugent) en heeft een diploma for graduates in Internationale Betrekkingen van de London School of Economics op zak. Zijn interesses situeren zich rond economische groei en ongelijkheid. Na een aantal jaren in middenveldsorganisaties en bij het Europese Sociaal Fonds rond sociale uitsluiting te werken, werkt hij momenteel rond export bij de FOD Buitenlandse Zaken en doceert hij economie aan de Odisee Hogeschool.

Naïm Cordemans

Naïm Cordemans (1983) is econoom bij de Nationale Bank van België waar hij vooral werkt rond vraagstukken in monetair beleid. Voordien werkte hij een tijd voor de Europese Commissie, in Brussel en Tokio, en voor het Itinera Instituut. Hij studeerde economie aan de Université libre de Bruxelles et het Europacollege (Brugge). Naïm is ook assistent macro-economie aan de ULB en werkt mee aan ‘Euros du village’, een internet-site die zich buigt over Europese actualiteitsvraagstukken.

Sam Deltour

Sam Deltour (1985) is co-assistent psychiatrie aan de KUL. Op jonge leeftijd droomde hij ervan sledehonden te mennen in Alaska en expedities te ondernemen op Antarctica. Hij combineerde die wilde plannen met zijn studies. Zo bracht hij 20.000 km door op de hondenslede in het hoge Noorden. Hij nam er deel aan verschillende internationale races van 1600 km. In 2012 vestigde hij het wereldrecord voor de langste, autonome expeditie op Antarctica, 5013 km in 73 dagen. Hij verdiept zich graag in menselijke vraagstukken en het is zijn wens de eenvoudige inzichten die de natuur hem demonstreerde met anderen te delen.

Yves-Alexandre de Montjoye

Yves-Alexandre de Montjoye (1983) is wetenschappelijk medewerker-docent aan het Imperial College London, onderzoeker aan het MIT Media Lab en postdoctoraal onderzoeker aan het Harvard Institute for Quantitative Social Science. Hij promoveerde onlangs in de computerprivacy aan het MIT. Zijn onderzoek probeert te begrijpen hoe de uniciteit van menselijk gedrag de privacy van individuen beïnvloedt – via heridentificatie of gevolgtrekking – in grootschalige metadatasets, zoals mobiele telefoons, creditcards en browserdata. Yves-Alexandre werd onlangs benoemd tot Innovator under 35 voor België (TR35). Zijn onderzoek is gepubliceerd in de vakbladen Science en Nature, besproken door de BBC, CNN, de New York Times, de Wall Street Journal, de Harvard Business Review, Le Monde, Der Spiegel, Die Zeit en El Pais, en heeft zijn eigen TEDx-talk. Zijn werk naar de tekortkomingen van anonimisering is verschenen in rapporten van het World Economic Forum, de Verenigde Naties, de OESO, de FTC en de Europese Commissie. Hij was eerder onderzoeker aan het Santa Fe Institute in New Mexico. Yves-Alexandre werkte voor de Boston Consulting Group en fungeerde als expert voor de Bill and Melinda Gates Foundation en de Verenigde Naties. Hij is lid van de OESO-adviesgroep voor het beheer van medische gegevens. In zes jaar tijd heeft hij een B.Sc. in de ingenieurswetenschappen en een M.Sc. in de toegepaste wiskunde aan de Université catholique de Louvain, een M.Sc. aan de École Centrale Paris en een M.Sc. in de wiskundige ingenieurstechnieken aan de Katholieke Universiteit Leuven behaald.

Michiel De Muynck

Michiel De Muynck (1985) is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut Financieel Recht van de UGent. Hij behaalde een doctoraat in de rechten aan de UGent en was Visiting Scholar aan de Columbia University Law School in New-York. Michiel begon begin 2013 te werken voor het Corporate & Finance departement van het advocatenkantoor Stibbe en werkt nu voor ING. Hij adviseert financiële instellingen, bedrijven en overheden over een brede waaier van Belgische en internationale financiële transacties. Michiel schrijft en spreekt geregeld over bank- en financieel recht.

Romanie Dendooven

Romanie Dendooven (1985) studeerde rechten aan de Universiteit Gent, de Université de la Sorbonne en Columbia University of New York als fellow van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten was ze verantwoordelijk voor de relaties tussen BAEF fellows en alumni en zette ze mee de alumnigroep van de BAEF op. Romanie werkt bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP waar ze, als advocaat aan de balies van Brussel en New York, vooral actief is in vennootschapstransacties en in financiële regulering.

Thomas Dermine

Thomas Dermine (1985) is een consultant voor McKinsey & Company in Brussel waar hij klanten adviseert over financiële zaken. Thomas heeft continentaal Europa’s eerste Social Impact Bond gecoördineerd, een innovatief financieringsvehikel om sociale uitsluiting te bekampen. Hij werkte eerder voor de Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, het United Nations Capital Development Fund in New York en de Harvard Social Impact Bond Technical Lab. Thomas maakte ook deel uit van de Europese jongerendelegatie voor de G20 top in Rusland in 2013. Thomas behaalde masters in Public Policy aan de Harvard Kennedy School, Business Engineering (Solvay) en Politieke wetenschappen (ULB). Hij is lid van het Global Shapers programma van het World Economic Forum en van Altius, een in Oxford gebaseerde denktank.

Ferdi De Ville

Ferdi De Ville (1985) is doctor in de politieke wetenschappen en is momenteel docent en onderzoeker in Europees handelsbeleid en economische en monetaire unie aan de Universiteit Gent. Hij is stichtend lid van het jonge, progressieve forum Poliargus. Ferdi De Ville levert veelvuldig bijdragen aan het maatschappelijk debat over de oorzaken en aanpak van de eurocrisis en de weg naar een sociaal Europa. Hij geeft hierover ook regelmatig lezingen aan onder andere Belgische middenveldorganisaties.

Soumia El Majdoub

Soumia El Majdoub is adviseur, trainer en projectmanager. Haar werk als consultant binnen diverse bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland hebben haar gemotiveerd om principes en methodologieën uit de startup-wereld te integreren in het formuleren van antwoorden op diversiteitsvraagstukken en in bedrijfsinnovaties op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Zo zetelt ze in verschillende Raden van Bestuur en is ze als expert verbonden aan de Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit van Actiris. Ze behaalde een MSc in Media, Democracy & Journalism aan de VUB en studeerde Communicatiewetenschappen en Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Soo Yang Geuzaine

Soo Yang Geuzaine (1980) is hoofd van het Departement Decoratieve Kunst van het Grand Curitus in Luik, Adjunct-Conservator en Secretaris van het Archeologisch Instituut van Luik en doceert een aantal seminaries rond antiek. Soo Yang behaalde een doctoraat in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Luik en bestudeert de architectuur van de vakantiewoningen en de cottage-stijl in het werk van de Brusselse Art Déco architect Georges Hobé (1854-1936), waarover zij niet enkel talrijke artikels maar ook de allereerste monografie schreef. Soo Yang is daarnaast ook sterk geëngageerd in het hedendaagse debat over het cultureel patrimonium.

Pierre Harkay

Pierre Harkay (1984) werkt als Adviseur Energie & Kilmaat bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vroeger werkte hij voor CBRE, een vastgoedontwikkelaar en broker in immobiliën. Daarvoor was Pierre achtereenvolgens economisch adviseur op de Britse ambassade te Brussel, analist voor EDF, econoom aan de Nationale Bank en stagiair bij de zakenbank Degroof. Hij studeerde economie aan de Université Catholique de Louvain en aan de Universiteit Maastricht en behaalde in Parijs een master in milieu ontwikkeling en beheer aan het Ecole des Mines. Pierre heeft een sterke interesse in socio-economische vraagstukken , energie, klimaatverandering en de markteconomie".

Jonathan Holslag

Jonathan Holslag (1981) doceert internationale relaties aan de VUB. Zijn onderzoek spitst zich toe op Azië en de positie van Europa in de evoluerende wereldorde. Hij publiceerde diverse boeken, tientallen wetenschappelijke papers alsook opiniestukken in kranten zoals de Financial Times, the Guardian en International Herald Tribune. Jonathan adviseerde diverse Europese instellingen, lidstaten en multinationale bedrijven. Hij was als vrijwilliger actief in tal van sociale organisaties en gaf een tijd les in het secundair onderwijs.

Benjamin Muylaert

Benjamin Muylaert (1984) is woordvoerder van Minister-President Geert Bourgeoisde. Voordien werkte hij als woordvoerder van de N-VA-fractie, adviseur Buitenlandse Zaken voor de N-VA en als medewerker politieke en economische zaken op de Japanse ambassade in Brussel. Hij studeerde geschiedenis in Leuven en in Pennsylvania. Kempenaar met West-Vlaamse roots, woont nu in Brussel. Occasionele jogger, maar vooral levensgenieter.

Maxime Parmentier

Maxime Parmentier (1985) is directeur aankoopstrategie van het Mondiaal fonds ter bestrijding van aids, Tuberculose en Malaria te Genève, één van de belangrijkste internationale instellingen inzake volksgezondheid. Voordien werkte hij 5 jaar voor het adviesbureau McKinsey & Company op projecten die te maken hadden met duurzame ontwikkeling. Maxime is geëngageerd tegen sociale ongelijkheid en is daarom onder meer betrokken bij de implementatie van Social Impact Bonds in Europa. Hij studeerde handelsingenieur aan de Université Catholique de Louvain, en behaalde masters in International Management (CEMS) en International Economic Policy (Columbia University, New York).

Thomas Renard

Thomas Renard (1983) is onderzoeker aan het Egmont Instituut en doctorandus aan de Universiteit van Gent. Als specialist inzake internationale, strategische vraagstukken wordt hij regelmatig geconsulteerd door verschillende Belgische en Europese instellingen, en dan vooral het Ministerie voor Buitenlandse zaken en de Europese Commissie. Hij heeft verschillende studies, artikels en opiniestukken gepubliceerd over internationale vraagstukken. Thomas studeerde internationale relaties aan de George Washington University en aan de Université Catholique de Louvain, en behaalde daar ook een Master in Journalistiek.

François Toussaint

François Toussaint (1983) is Director bij interelgroup en co-oprichter van nowa, een start-up die dunne portefeuilles vervaardigt. Begonnen bij interel in 2010, is Francois raadgever aan het Emile Vandervelde Instituut geweest waar hij advies gaf over kmo's en industrieel beleid tussen maart 2013 en september 2014. In 2007 won hij de prijs « Esprit Européen » van de Bernheim Stichting. Zeer geëngageerd in het verenigingsleven creerde Francois le ‘Kot à Projets Droits de l’Homme’ aan de l’UCL en was hij voorzitter van het Jeugdparlement van de Franse Gemeenschap. Hij is ook co-voorzitter van Plan B geweest. Francois studeerde rechten aan de FUNDP, UCL en ICADE-Madrid en behaalde een Master internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij beëindigt een Executive Master en Management aan de Solvay Brussels School/HEC/Louvain School of Management.

Brieuc Van Damme

Brieuc Van Damme (1983) is econoom en oprichter van het consultancybedrijf Bære Craft. Voordien was hij adjunct-kabinetschef van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Hij was ook raadgever van vice-premier Alexander De Croo. Brieuc zetelde in de algemene raad van het Riziv en in de Raad van Bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE). In 2013 stond Brieuc mee aan de wieg van de Vrijdaggroep, een door de Koning Boudewijnstichting gesteund beleidsplatform voor jongeren van diverse pluimage. Hij was er voorzitter tot en met 2017.

In het verleden werkte Brieuc voor de denktank Itinera, en gaf economie aan de Gentse en Antwerpse universiteit. Hij publiceerde een tiental politieke analyses, en was auteur van het boek “Het grijze goud” (Roularta, 2010). Via opiniestukken, interviews en conferenties levert hij op regelmatige basis een bijdrage aan het publiek debat. Hij pendelt tussen de hoofdstad van Arctica, Tromso (NO) en het machtscentrum van Europa, Brussel.

Roxane van Heurck

Roxane van Heurck (1985) is assistente in de neurologie en doctoreert in de genetica van de neuro-ontwikkeling aan de ULB (IRIBHM). Roxane bestudeert er de mechanismen die er voor hebben gezorgd dat de menselijke soort in haar evolutie de superieure cognitieve eigenschappen heeft ontwikkeld en die haar zo bijzonder hebben gemaakt. Dankzij de l’Oréal-Unesco for Women in Science prijs die ze in 2013 heeft gewonnen zal ze dit ambitieuze project kunnen realiseren. Met veel interesse buigt ze zich over actuele maatschappelijke uitdagingen.